To catalog

תנועת המרי בגטו קרקוב

Author:
אריה באומינגר
Subject:
היסטוריוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1995

סיפור לחימת הנוער היהודי נגד הגרמנים בעיר קרקוב, פולין, שהייתה מיוחדת באופיה ובמועדה, והקדימה בחצי שנה את המרד בגטו ורשה.

Market price: ₪30.00