To catalog

מדריך למסייר בביאליסטוק, פלוצק, טורון, פוזנן

Author:
בתיה דביר,אלכס דנציג
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
2018

מדריכי סיורים לפולין.
מדריך זה מתמקד באזורי דרום פולין, הכוללים את גליציה ההיסטורית ואזור הרי הקרפטים הפולנים. בדומה למדריכים למסייר שכבר ראו אור, מכוון המדריך בעיקר למסייר היהודי והישראלי, וככזה, הוא אמצעי להכרת הצביון הייחודי של הווי אזורים אלו אשר חיו מאות בשנים בקהילות יהודיות תוססות שקמו בערים ובעיירות אשר משובצים בנופם היפה של אזורים אלה.

Market price: ₪50