לקטלוג

מאמר דיגיטלי – "מעולם המספרים היבשים": דוד דניאל גוז’יק

מחבר:
נטע גולדמן
שנה:
2022

"אפשר שנשארו מסמכים שיגיעו בעתיד לעיני חוקר היסטוריה יהודי בדבר העזרה העצמית היהודית,  בתקופת אסון העם הגדול ובדבר חלקו של גוז’יק בעבודה זו. ואולי לקח גוז’יק את סודו לקבר".

ידוע, ובכל זאת לא ידוע
דוד — או דניאל — גוז’יק (1946-1890) הוא דמות שנקשרת להערות שוליים ולמראי מקומות בספרי ההיסטוריה. רוב הפעמים נזכר שמו כבדרך אגב.

הפרטים ולמראי מקומות בספרי ההיסטוריה. רוב הפעמים נזכר שמו כבדרך אגב. הכלולים באזכורים אלה: בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הוא היה מנהל הכספים של סניף הג'וינט בוורשה, המשיך את פעילותו בגטו ורשה, שרד את הכספים של סניף הג'וינט בוורשה, מלחמת העולם השנייה ונהרג בתאונה אווירית במרץ 1946.

גוז’יק כתב אין־ספור מכתבים בנושאים עסקיים, ולא ידוע אם כתב יומן. עולמו, עולם של מספרים "יבשים", נחרב במלחמה. האם מצאו הוא וחברי הסגל של הג'וינט דרך להתמודד עם האתגרים שהציבה מלחמת העולם השנייה? האם חרג מהוראות הג'וינט? מה הייתה "הפעילות בתקופת המלחמה", המוזכרת ברישומים רבים? האם ידע גוז’יק על המחתרת? ואולי היה מעורב בה? כיצד שרד את השואה ואלו רישומים הטביעו בו חוויותיו מתקופת המלחמה?

כדי לענות על שאלות אלה ועל רבות אחרות יש לצרף חוליה לחוליה מתוך התכתבויות ויומנים של התקופה וכן מתוך זיכרונות שנכתבו לאחר השואה, ללמוד את התצרף (הפזל) המתקבל כמו מתוך שברי פסיפס ולבנות ממנו תמונה שלמה ומגובשת. אזכורים רבים של גוז’יק מצביעים על התפקיד המכריע שמילא בג'וינט בוורשה, ובייחוד בגטו. מי שמבקש לחשוף את תמונת העבר צריך להתבסס על מה שמצאו אנשים לראוי לציין באותם זמנים. סיפור חייו של האיש המתואר כאן יזרע אור גם על פעילותם של היהודים המסוגרים מאחורי חומות הגטו והחבויים במסתור באזור הפולני של העיר, ובכך יציג תמונה מלאה יותר על חייהם של יהודי ורשה, ולא רק על מותם הטרגי. בדיקת הוראות הג'וינט ופעולותיהם של אחרים אשר נשאו בתפקידים דומים תוסיף את ההקשר לסיפורה של דמות מסוימת זו.

קיים פער ברור בין המקום המשני של גוז’יק בזיכרון הציבורי ובין נוכחותו 4 מטרתי הראשונה היא אפוא לשחזר את ביומנים ובכתבי זיכרונות רבים כל כך.
ההיסטוריה של דוד גוז’יק ושל מערכת הסיוע הכלכלי של הג'וינט, וכך להאיר היבט ידוע פחות על יוזמת הסעד הזאת של יהודי ורשה ועל תושייתם, המשחררות אותם מקורבניּות. אחרי כן אנסה למצוא את הסיבות לפער שצוין למעלה ולמלא את החסר.

מחיר: ₪25